Documentatie

1. Benodigde documenten

Op de persoon

 1. Paspoort of identiteitskaart
 2. Rijbewijs
 3. Verklaring van dienstbetrekking

Op het voertuig

 1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
 2. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
 3. APK rapport
 4. C104 formulier, dit wordt aan de grens verstrekt en dient aldaar te worden ingevuld voor de tijdelijke invoer van het voertuig. Hierop wordt de datum van binnenkomst en vertrek vermeld.

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

 1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.
 2. Douanedocument (Enig Document met aantekening T2L)

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

2. Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (de zogenaamde Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Vrij.

Derdelandenvervoer

 1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
 2. Toegestaan met niet EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat

Cabotage
Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.