Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximumgewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Cyprus, bij nationaal vervoer. De maximumgewichten zijn van toepassing bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………………………………. 4,00 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………………………………… 2,50 m
• koelvoertuigen ………………………………………………………………………………………………….. 2,60 m
c. Gewicht
• enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 6,00 ton
• aangedreven as ………………………………………………………………………………………………. 11,00 ton
• tandem-as ………………………………………………………………………………………………………. 18,00 ton
d. Vrachtauto
• 2 assen ……………………………………………………………………………….. 12,00 m ……………. 16,00 ton
• 3 assen ……………………………………………………………………………….. 16,50 m ……………. 24,00 ton
• 4 assen ………………………………………………………………………………… 18,35 m ……………. 31,00 ton
Indien de maximummaat of –gewicht overschreden wordt, is een bijzondere vergunning vereist, die wordt afgegeven door de bevoegde instantie in Cyprus.