Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning.
Sinds 14 mei 2010 zijn in Cyprus 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Cyprus gelost werd. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Cyprus binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

BTW
Het standaard BTW tarief is 17 procent. De in Cyprus betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen 9 maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximum maten en gewichten.