Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Er kunnen aanvullende bepalingen/vergunningen gelden voor het vervoer van sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link.